unireal-praha.cz

Rozsah služeb

 1. převod elektroměru u PRE včetně vyplnění příslušných formulářů a doručení nových smluv o odběru 
 2. převod plynoměru u Pražské plynárenské včetně vyplnění příslušných formulářů a doručení nových smluv o odběru
 3. převod hlavního – domovního vodoměru u Pražských vodovodů a kanalizací včetně vyplnění příslušných formulářů a doručení nových smluv o odběru
 4. převod jednoho hlavního – domovního vodoměru, jednoho plynoměru a jednoho elektroměru včetně vyplnění příslušných formulářů a doručení nových smluv o odběru – při využití celého balíčku a při počtu více jednotlivých měřičů se cena navyšuje o 50,- Kč za jedno měřidlo
 5. převzetí bytu od nájemce (vyhotovení předávacího protokolu v elektronické nebo vytištěné podobě) bez přehlášení elektroměru a plynoměru
 6. převzetí bytu od nájemce (vyhotovení předávacího protokolu v elektronické nebo vytištěné podobě) včetně přehlášení elektřiny zpět na majitele
 7. převzetí bytu od nájemce (vyhotovení předávacího protokolu v elektronické nebo vytištěné podobě) včetně přehlášení elektřiny a plynu zpět na majitele
 8. předání bytu nájemci (vyhotovení předávacího protokolu v elektronické nebo vytištěné podobě) včetně přípravy a vyplnění příslušných formulářů na přehlášení energií
 9. kontrola stavu a užívání nájemního bytu na základě plné moci majitele včetně fotodokumentace předané v elektronické či vytištěné podobě
 10. kontrola technického a provozního stavu nemovitosti – společných prostor – včetně zaslání protokolu o kontrole nemovitosti se soupisem doporučení k provedení nezbytných, či potřebných oprav 
 11. osobní doručení různých druhů písemností a dokumentů na úřady včetně doručení potvrzené kopie zpět
 12. sepsání různých druhů písemností a dokumentů včetně osobního doručení na úřady včetně doručení potvrzené kopie zpět – dle hodinové sazby
 13. zajištění tříleté povinné revize plynu včetně evidence a záruky, že bude provedena v řádném termínu. Tuto službu vykonáváme včetně zajištění provedení oprav na základě cenové nabídky od renomované firmy. Revize plynu se dle zákona provádí jednou za tři roky
 14. zajištění každoroční povinné kontroly plynu včetně evidence a záruky, že bude provedena v řádném termínu. Tuto službu vykonáváme včetně zajištění provedení oprav na základě cenové nabídky od renomované firmy. Kontrola plynu se dle zákona provádí v letech, kdy není prováděna revize plynu.
 15. zajištění pětileté povinné revize elektřiny včetně evidence a záruky, že bude provedena v řádném termínu. Tuto službu vykonáváme včetně zajištění provedení oprav na základě cenové nabídky od renomované firmy. Revize elektřiny se provádí jednou za pět let.
 16. zajištění pětileté povinné revize hromosvodů včetně evidence a záruky, že bude provedena v řádném termínu. Tuto službu vykonáváme včetně zajištění provedení oprav na základě cenové nabídky od renomované firmy. Revize hromosvodu se provádí jednou za pět let.
 17. zákonem povinná kontrola a evidence hasicích přístrojů v domě, včetně zajištění jejich výměny. Kontrola požární ochrany jednou ročně.
 18. drobné údržbářské práce: např. výměna žárovek ve společných prostorách i bytech, výměna a oprava vodovodních baterií, výměna zámků a zámkových vložek  – dle hodinové sazby, další požadavky dle dohody
 19. vyřizování pojistných událostí: od objednání havarijní služby, nafocení škody, nahlášení škodné události na pojišťovnu včetně návštěvy poškozeného místa s likvidátorem, až po kompletní vyřízení všech formalit s pojišťovnou .
 20. výběrová řízení a tendry na rekonstrukce a opravy