unireal-praha.cz

Účetnictví

V rámci naší společnosti nabízíme společenstvím vlastníků, bytovým družstvům, fyzickým osobám či společnostem s ručením omezeným komplexní účetní a poradenské služby:

 • Pro bytová družstva
 • Pro fyzické osoby
 • Pro s.r.o.
 • Pro SVJ

Pro bytová družstva – právnické osoby

 1. zadání družstevníka v bytovém družstvu do databáze
 2. výpočet záloh na služby – kalkulováno na základě předchozích nákladů
 3. zpracování jednotlivých položek bankovních výpisů
 4. upomínky dlužníků
 5. příprava podkladů pro eventuální soudní spor
 6. zpracování vyúčtování služeb za kalendářní rok včetně distribuce všem družstevníkům bytového družstva
 7. zajištění výplaty přeplatků z vyúčtování služeb
 8. kontrola úhrad vyúčtování služeb včetně zaslání upomínek v případě nezaplacení
 9. výpočty nových příspěvků do fondu oprav, včetně záloh na služby – kalkulováno na základě předchozích nákladů
 10. výpočty – doporučení tržních nájmů dle aktuální cenové hladiny a posouzení stavu bytu v případě, že BD pronajímá ve svém domě volné bytové nebo nebytové jednotky
 11. evidence a zaúčtování přijatých faktur
 12. evidence a zaúčtování vydaných faktur
 13. evidence a zaúčtování pokladních dokladů
 14. evidence a výběr příspěvků do fondu oprav a záloh na služby
 15. zpracování roční účetní závěrky
 16. zpracování daňového přiznání včetně podání na příslušný FÚ a elektronického zaslání na Obchodní rejstřík
 17. přehledy stavu čerpání fondu oprav
 18. komunikace s úřady na základě požadavku bytového družstva

Pro majitele nemovitostí – fyzické osoby

 1. zadávání nájemníků do databáze
 2. výpočet záloh na služby – kalkulováno na základě předchozích nákladů
 3. zpracování jednotlivých položek bankovních výpisů
 4. upomínky dlužníků
 5. příprava podkladů pro eventuální soudní spor
 6. zpracování vyúčtování služeb za kalendářní rok včetně distribuce všem nájemníkům
 7. zajištění výplaty přeplatků z vyúčtování služeb
 8. kontrola úhrad vyúčtování služeb včetně zaslání upomínek v případě nezaplacení
 9. výpočty – doporučení tržních nájmů dle aktuální cenové hladiny a posouzení stavu bytu včetně případného zajištění pronájmu
 10. evidence a zaúčtování přijatých faktur
 11. platba přijatých faktur
 12. evidence a zaúčtování pokladních dokladů
 13. vyúčtování příjmů a výdajů za kalendářní rok
 14. komunikace s úřady na základě požadavku bytového družstva

Pro společnosti s ručením omezeným – právnické osoby

 1. zadání nájemníků do databáze
 2. výpočet záloh na služby – kalkulováno na základě předchozích nákladů
 3. zpracování jednotlivých položek bankovních výpisů včetně evidence
 4. upomínky dlužníků
 5. příprava podkladů pro eventuální soudní spor
 6. zpracování vyúčtování služeb za kalendářní rok včetně distribuce všem nájemníkům
 7. zajištění výplaty přeplatků z vyúčtování služeb
 8. kontrola úhrad vyúčtování služeb včetně zaslání upomínek v případě nezaplacení
 9. výpočty nových záloh na služby – kalkulováno na základě předchozích nákladů
 10. výpočty – doporučení tržních nájmů dle aktuální cenové hladiny a posouzení stavu bytu
 11. evidence a zaúčtování přijatých faktur
 12. evidence a zaúčtování vydaných faktur
 13. evidence a zaúčtování pokladních dokladů
 14. zpracování roční účetní závěrky
 15. zpracování daňového přiznání včetně podání na příslušný FÚ a elektronického zaslání na Obchodní rejstřík
 16. komunikace s úřady na základě požadavku bytového družstva

Pro společenství vlastníků jednotek – právnické osoby

 1. zadání vlastníků do databáze
 2. výpočet záloh na služby – kalkulováno na základě předchozích nákladů
 3. zpracování jednotlivých položek bankovních výpisů
 4. upomínky dlužníků
 5. příprava podkladů pro eventuální soudní spor
 6. zpracování vyúčtování služeb za kalendářní rok včetně distribuce všem vlastníkům
 7. zajištění výplaty přeplatků z vyúčtování služeb
 8. kontrola úhrad vyúčtování služeb včetně zaslání upomínek v případě nezaplacení
 9. výpočty nových příspěvků do fondu oprav, včetně záloh na služby – kalkulováno na základě předchozích nákladů
 10. výpočty – doporučení tržních nájmů dle aktuální cenové hladiny a posouzení stavu bytu v případě, že SVJ pronajímá ve svém domě volné bytové nebo nebytové jednotky
 11. evidence a zaúčtování přijatých faktur
 12. evidence a zaúčtování vydaných faktur
 13. evidence a zaúčtování pokladních dokladů
 14. zpracování roční účetní závěrky
 15. výpočet podílů jednotlivých vlastníků plynoucích z příjmů z pronájmů bytů a nebytových prostor v případě, že SVJ pronajímá v domě bytové a nebytové jednotky
 16. čerpání fondu oprav, přehledy stavů
 17. komunikace s úřady na základě požadavku bytového družstva